Jste již unaveni?

Pokud se vám zdá, že se vracíte ze zaměstnání poněkud unaveni a přetíženi, je to v pořádku. Svědčí to o dokonalé organizaci práce vaším zaměstnavatelem a o dobrém využívání vašeho potenciálu tělesného i duševního ve prospěch cílů podniku a zprostředkovaně i ve prospěch cílů celospolečenských. Bez stoprocentního využití lidských zdrojů (myšleno tedy dělníků, zaměstnanců), není možné vybudovat dokonalejší a bohatší demokratickou kapitalistickou konzumní společnost a roztáčet tempo růstu zisků stále do větších výšin.

Jak na únavu

Každý zaměstnanec by měl dobře dbát na své tělesné i duševní zdraví a na co největší připravenost k plnění pracovních úkolů. Proto je třeba vždy obnovit doma síly, zrelaxovat a připravit se dobře na další pracovní úkoly. K tomu mohou domácí vířivky víc, než dobře, napomoci.