Vy jste byla vždy spokojená

Epoptávka reference můžete poskytnout jen samé kladné, protože co se konkrétně vás týče, tak jste s ní byla vždy maximálně spokojená. A to v obou dvou možných rolích, tedy jak jako zákazník, který sháněl konkrétní služby, řemeslné práce anebo hotové výrobky, tak jako dodavatel specializovaných služeb, který se do systému zaregistroval proto, aby našel více obchodních příležitostí pro svoje podnikání. A jak to první, tak i to druhé se vám vždy vyplatilo.

A mnoho jste se naučila

Vy jste se systémem epoptávka neměla nikdy sebemenší problém. Jistě, byly i slabší měsíce, kdy jste se k zakázkám dostávala hůře, ať už proto, že jich bylo obecně málo anebo proto, že se vám je nedařilo v konkurenci ostatních firem vysoutěžit, nicméně časem jste získala cenné zkušenosti a nyní už víte, kdy má cenu se do zápasu o danou zakázku pouštět a jak to udělat, abyste měla velkou naději na úspěch. Už zkrátka máte dobré povědomí o tom, jaké faktory rozhodují o potenciálním úspěchu či neúspěchu. To si však z pochopitelných důvodů necháte jen sama pro sebe.